Ljud

Det finns olika typer av mikrofoner som är lämpade för olika typer av ljudinspelning. Här beskriver vi ett par olika alternativ för olika användningsområden.

Mikrofon

Riktad mikrofon

Riktade mikrofoner är mikrofonstyp som bäst tar upp ljud när mikrofonen är riktad i objektets riktning. Ljudupptagningen är fokuserad på objektet och skärmar bort ljudet omkring, och gör det möjligt att ta upp bra ljudkvalitet på avstånd. Däremot är den varianten känslig för vind och andra luftströmmar som kan störa uppmaningen och därför behövs vindskydd för att säkra ljudkvaliteten. Det är också viktigt att den riktas mot objektet för att kunna fånga upp ljud med bra kvalitet.

Rundupptagande mikrofoner

Rundupptagande mikrofoner fångar upp ljud från olika håll och behöver inte vara fokuserad mot objektet. Däremot måste man gå nära objektet för att fånga upp bra ljud. Den typen av mikrofon lämpar sig bäst för konversationer utan mer för att fånga upp ljud och akustik i omgivningen för att bidra med ekoeffekter.